Övningsuppgifter

Fråga 4

LÃ¥t $\xi$ vara en diskret stokastisk variabel med den givna sannolikhetsfunktionen.

a) beräkna väntevärdet av $\xi$:

$E[\xi] = \sum{k\in \Omegax} x \cdot P(X = k)$, där k är det diskreta x-värdena.

$E[\xi] = -2 \cdot \frac{3}{20} + 0 \cdot \frac{2}{20} + 2 \cdot \frac{4}{20} + 4 \cdot \frac{6}{20} + 6 \cdot \frac{5}{20} = 2.9$

b) beräkna väntevärdet av $2 - 1.5 \cdot \xi$:

$E[2 - 1.5 \cdot \xi] = \sum{k\in \Omegax} x \cdot P(X = k)$, där k är det diskreta x-värdena.

Thursday, 4 June 2020 08:06 GMT